Zühre Logo

Zühre Giyim

Zühre Tekstil’in değişen kurumsal vizyonuna uygun Logotype yapıldı.