Paylaşıyoruz!

Bildiğimiz gördüğümüz ne varsa buradan paylaşıyoruz.
Fark Edilen Reklam Yaratmak! 23 Mart 2016 Çarşamba /

Teknolojik gelişmeler sonucu artan haberleşme araçlarının gün geçtikçe çeşitlenmesi ve yaygınlaşması beraberinde iletişim bombardımanı kavramını doğurdu. Var olan müşterilerini koruyabilmek, müşteri portföyünü zenginleştirmek, marka bilinirliğini artırmak ve tüketicilerin zihninde olumlu çağrışımları oluşturmayı amaçlayan markalar reklam iletişimi bombardımanına maruz kalan tüketicilerine en hızlı yoldan ve en etkili biçimde ulaşmanın yollarını aramaya başladı. Bu da reklamda nasıl fark yaratılır sorularını ortaya çıkardı. Bu yazımızda fark edilen reklam nedir? Nasıl yaratılır? Sorularının cevaplarını aramaya çalışacağız.

Reklam İletişiminde Renklerin Dili 18 Mayıs 2016 Çarşamba /

Reklam iletişiminde simgeler hedef kitleyi yönlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Yunanca’da “birleştiriyorum” anlamına gelen simge terimi sumbolo sözcüğünden gelmektedir. Simgeler, bağlama göre, hem “varolanı” hem de “varolmayanı” aktarırlar.

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği 1 Haziran 2016 Çarşamba /

Altı şapka öğrenme tekniği; dünyanın en yaratıcı insanlarından kabul edilen Edward de Bono tarafından geliştirilen yaratıcı düşünmeyi esas alan bir düşünme sistemidir. “Yaşadığımız teknoloji çağında bilgiye erişmek artık zor değil. Ama önemli olan; elimizdeki bilgileri nasıl topladığımız ve üstün bir değer yaratabilmek adına bu bilgileri nasıl kullandığımızdır. Bugünün dünyasında en temel varlıklar; nakit, yetkinlikler ve yaratıcılıktır.’’ diyen Edward de Bono, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ile bu varlıkları fark yaratabilmek için nasıl kullanabileceğimizi açıklıyor. Bireylerin farklı bakış açılarıyla düşünmesini sağlayarak, bir olayı birden çok yönüyle görmemizi sağlıyor. Aynı zamanda günümüzde pek çok sektörde ve eğitim alanında kullanılan bu teknik yalın ve etkili bir grup tartışması yöntemidir.

Marka Konumlandırma 17 Haziran 2016 Cuma /

Adam Smith’e göre her tüccar, dünya yurttaşı olmalıdır. Evrendeş pazar, ulusları karşılaştıran düşman güçlerini yok ederek eski ''askeri toplumları'' ortadan kaldırdı, bireyciliği ve uluslararası iş bölümünce yönlendirilen tek pazarda serbest rekabeti, evrensel rejimin yapı taşı haline getirdi. ''Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler'' mottosu ile dünya tek bir pazar haline gelirken tüketici ise binlerce ürün seçeneği ve iletişim bombardımanı içerisinde kararsız bir hale geldi. Tercihlerin bu kadar çok ve farklı olması gerek ulusal gerekse uluslararası markaları farklı stratejiler izlemeleri konusunda harekete geçirdi. Sonucunda ise Al Ries ve Jack Trout tarafından ortaya atılan konumlandırma teorisi ortaya çıktı.

Gerçek Zamanlı Pazarlama 3 Şubat 2016 Çarşamba /

İnternet erişiminin ve dijital araç kullanımının hızla artığı günümüzde dijital pazarlama sektörü büyük bir önem kazanmaya devam ederek büyüyor. Dijital dönüşümle beraber çevrimiçi olan kişi ve dijital cihaz sayısında yaşanan artış, televizyon, radyo, dergi gibi geleneksel medya araçlarına olan ilginin gün geçtikçe azalmasına neden oluyor. Mobil iletişimin artması insanların tüketim alışkanlıklarını hızlıca değiştiriyor. Bu da değişen tüketim alışkanlıklarının yeni tüketicilere yol açtığını gösteriyor. “Dijital Tüketici’’ olarak tanımlanan bu tüketici grubunu ise doğru yerde, doğru zamanda, doğru iletişim içerisinde yakalamak markalara düşüyor. Bu da dijital tüketicinin bir nevi kalesi haline gelen sosyal medyayı daha güçlü bir hale getiriyor.

Kör Pazarlama 27 Ocak 2016 Çarşamba /

Pazarlama, insanların gereksinimlerini ön görerek ürün ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılıp, satıştan önce başlayıp, satıştan sonrada devam eden bir eylemdir. Her dönem farklı yöntemlerle karşımıza çıkan pazarlama iletişimi kavramı, değişen müşteri profili, yaşam tarzları, pazarlamada teknolojinin yaygınlaşması gibi değişimlerle ürün odaklı pazarlamadan, müşteri odaklı pazarlama anlayışına doğru yol almıştır. Çoğu marka yöneticisinin farklı pazarlama yöntemleri ile ürün veya hizmetlerini tüketiciyle buluşturması mümkünken ne yazık ki bazı sektörler için bu durum daha da zor hale geliyor.

Gerilla Pazarlama 20 Ocak 2016 Çarşamba /

Ufak bütçeli bir marka olarak rakibiniz konumundaki dev markalarla nasıl mücadele ediyorsunuz? Onları taklit mi ediyor yoksa özgün fikirleriniz ile savaşmayı mı seçiyorsunuz? Daha önce denenmiş olanı var deyip risksiz ama sıradan olanı mı seçiyorsunuz? Bizden size tavsiye farklı olmaktan korkmayın ve hep ilk olmayı seçin? Markanızı farklılaştıracak olan şey aykırı işler ortaya koymaktır.