Paylaşıyoruz!

Bildiğimiz gördüğümüz ne varsa buradan paylaşıyoruz.
Marka Konumlandırma 17 Haziran 2016 Cuma /

Adam Smith’e göre her tüccar, dünya yurttaşı olmalıdır. Evrendeş pazar, ulusları karşılaştıran düşman güçlerini yok ederek eski ''askeri toplumları'' ortadan kaldırdı, bireyciliği ve uluslararası iş bölümünce yönlendirilen tek pazarda serbest rekabeti, evrensel rejimin yapı taşı haline getirdi. ''Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler'' mottosu ile dünya tek bir pazar haline gelirken tüketici ise binlerce ürün seçeneği ve iletişim bombardımanı içerisinde kararsız bir hale geldi. Tercihlerin bu kadar çok ve farklı olması gerek ulusal gerekse uluslararası markaları farklı stratejiler izlemeleri konusunda harekete geçirdi. Sonucunda ise Al Ries ve Jack Trout tarafından ortaya atılan konumlandırma teorisi ortaya çıktı.

Ürün Değil Kavram Markası Olun! 20 Temmuz 2016 Çarşamba /

Kendinizi ürün markaları olarak görmek yerine konsept marka haline getirin. Bu yazımızda marka stratejileri çerçevesinde, marka kaldıracında yer alan hat genişletme ve marka genişletme kavramlarını kullanarak markaların ürün markasından konsept markalara evrimleşme süreçlerini örneklerle açıklamaya çalışacağız.

İnsan Merkezli Düşün ya da Yok Ol 17 Şubat 2016 Çarşamba /

Değişen trendler, yaşam biçimleri ve kullanım alışkanlıkları sürekli yeni pazarlama stratejilerin geliştirilmesine neden olmaktadır. Pazarlamanın gelişim dönemlerini şöyle bir ele aldığımızda üretim dönemi, satış dönemi, pazarlama dönemi, marka dönemi, tüketici dönemi, gelecek dönemi, globalleşme dönemi, şeklinde ayrı ayrı dönemlerden oluştuğu görülmektedir.

İçerik Nasıl Yaratılır? 24 Şubat 2016 Çarşamba /

Ann Handley, C.C. Chapman, Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları kitabından derlenen cümleler ile içerik pazarlamasının nasıl yaratıldığı özetlenmiştir:

Sosyal Medya İçeriklerinizi Doğru Yönetin! 2 Mart 2016 Çarşamba /

Bir önceki yazımızda içeriğin nasıl yaratılması gerektiğinden ve doğru içerik türlerinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise dijital tüketici kavramından ve dijital tüketicinin yaşam alanı sosyal medyada içeriğin nasıl yönetilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz.

Fark Edilen Reklam Yaratmak! 23 Mart 2016 Çarşamba /

Teknolojik gelişmeler sonucu artan haberleşme araçlarının gün geçtikçe çeşitlenmesi ve yaygınlaşması beraberinde iletişim bombardımanı kavramını doğurdu. Var olan müşterilerini koruyabilmek, müşteri portföyünü zenginleştirmek, marka bilinirliğini artırmak ve tüketicilerin zihninde olumlu çağrışımları oluşturmayı amaçlayan markalar reklam iletişimi bombardımanına maruz kalan tüketicilerine en hızlı yoldan ve en etkili biçimde ulaşmanın yollarını aramaya başladı. Bu da reklamda nasıl fark yaratılır sorularını ortaya çıkardı. Bu yazımızda fark edilen reklam nedir? Nasıl yaratılır? Sorularının cevaplarını aramaya çalışacağız.

Reklam İletişiminde Renklerin Dili 18 Mayıs 2016 Çarşamba /

Reklam iletişiminde simgeler hedef kitleyi yönlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Yunanca’da “birleştiriyorum” anlamına gelen simge terimi sumbolo sözcüğünden gelmektedir. Simgeler, bağlama göre, hem “varolanı” hem de “varolmayanı” aktarırlar.