Kurumsal Kimlik Tasarımı

Akrones Hotel

Markamızın algısını güçlendirecek, reklam ve pazarlama iletişimi çalışmalarımızda yer alacak kurumsal kimlik tasarımlarımızı gerçekleştirdik. http://akroneshotel.com/